Rechter: vooraf aangevinkte cookie ongeldig

Inleiding

Voor het plaatsen van cookies is de actieve toestemming van de gebruiker van een website vereist. Een standaard – vooraf- aangevinkt selectievakje is dus onvoldoende.

Indeling artikel

In dit artikel gaan wij de zogenoemde Planet49-uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het Hof) behandelen. In het eerste onderdeel gaan wij de essentie van de uitspraak behandelen (wat de rechter heeft besloten). In onderdeel 2 geven wij antwoord op de vraag wat deze uitspraak betekent voor de eigenaren van websites waar cookies worden gebruikt en verzameld. In onderdeel 3 geven wij antwoord op de vraag wat u zelf kunt doen.

1. Essentie van de uitspraak

In zijn arrest van 1 oktober jl. heeft het Hof geoordeeld dat toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op zijn apparatuur, niet rechtsgeldig is verleend. Dit, omdat hiertoe gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken indien hij weigert zijn toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies.

Het Hof benadrukt dat de toestemming “specifiek” moet zijn, wat betekent ‘dat de gebruiker niet door het enkele feit dat hij op de knop voor deelname aan de reclameloterij heeft gedrukt, al geacht kan worden rechtsgeldig toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies.’

“Dat de gebruiker niet door het enkele feit dat hij op de knop voor deelname aan de reclameloterij heeft gedrukt, al geacht kan worden rechtsgeldig toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies.”

Bovendien moet de aanbieder van diensten de gebruiker meer informatie geven. Bijvoorbeeld over de vraag hoelang de cookies actief blijven. Ook of derden al dan niet toegang tot de geplaatste cookies kunnen hebben, is zeer relevant.

2. Wat betekent deze uitspraak voor u?

Met deze uitspraak bevestigt het Hof de geldende privacyregels voor het inzetten van cookies op de websites. Tegelijkertijd biedt het Hof meer duidelijkheid over de manier waarop eigenaren van websites rechtsgeldig toestemming kunnen krijgen voor het plaatsen van cookies. Deze uitspraak laat zien dat u als eigenaar van een website de gebruiker vooraf duidelijk moet informeren over de gebruikte cookies, het doel ervan en de bewaartermijnen. Ook moet u de gebruiker de mogelijkheid geven om zelf te kiezen welke cookies zij op hun laptop etc. accepteren. Het vooraf aanvinken van cookies is dus niet rechtsgeldig.

3. Wat kunt u zelf doen?

In de paragraaf hierboven hebben wij aangegeven wat de Planet49-uitspraak van het Hof voor u betekent. De meeste websites maken nog steeds gebruik van vooraf aangevinkte selectievakjes. De kans is groot dat ook u gebruik maakt voraf aangevinkte selectievakjes. In de praktijk zien wij ook dat de meeste websites de gebruiker niet of niet volledig informeren over het gebruik van cookies. Ook dit is in strijd met de cookieregels. Laat uw website door ons gratis scannen en ontdek of uw website voldoet aan de privacyregels. Binnen 24 geven wij u een passend advies, zodat uw website voldoet aan de strenge cookieregels.

Scroll naar boven