Privacy nulmeting en monitoring

Privacy nulmeting en monitoring is een belangrijk onderdeel om optimaal te voldoen aan de privacyregels.

Alle organisaties, ongeacht of zij een stichting, vereniging, eenmanszaak of overheidsinstelling zijn, moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze strenge Europese privacywet vraagt om het nodige werk van de organisaties. Zo dient u als organisatie passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Ook dient u als organisatie structureel aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy van uw medewerkers, klanten, leveranciers of patiënten, het een en ander afhankelijk van de sector waarin u actief bent.

Nulmeting

Met een nulmeting van Privacy Direct weet u hoe goed u de privacyregels binnen uw organisatie heeft geregeld. Daarnaast weet u direct wat de aandachtspunten zijn. Ook kunt u dit gebruiken om uw ambities ten aanzien van de privacy te bepalen. Verder laat de nulmeting zien hoe privacy volwassen uw organisatie is.

Het belang ervan

Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om op een verantwoorde wijze om te gaan met de persoonsgegevens. Een doordacht privacy management biedt een goede basis om datalekken te bestrijden en de rechten van betrokkenen te waarborgen. Het is van groot belang dat de organisatie blijvend aandacht geeft aan privacy management, bijvoorbeeld door een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) in te voeren. Met de nulmeting van Privacy Direct krijgt u antwoord op belangrijke vragen zoals:

  • Is het noodzakelijk of nuttig om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen?
  • Welke persoonsgegevens en data heb ik in huis, wat zijn de meest risicovolle verwerkingen binnen mijn organisatie?
  • In hoeverre voldoet mijn organisatie aan de strenge privacyregels?
  • Welke aanvullende privacyregels en -normen zijn relevant voor mijn organisatie?
  • Is het noodzakelijk om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren?
  • Ins mijn privacybeleid op orde? Zo nee, wat moet ik doen om op een praktische en pragmatische wijze aan de privacyregels te voldoen?

Zo weet u direct waar u aan toe bent. Met relatief lage kosten weet u snel waar u aan toe bent. Hierdoor bent u verzekerd van een optimale naleving van de privacyregels.

Van een nulmeting monitoring

Nu u weet wat de uitkomsten van de nulmeting zijn, kunnen we door naar de volgende stap: monitoring. Zo biedt de nulmeting een stevige basis om de privacy binnen uw organisatie systematisch in te richten.

Met het privacy handboek van Privacy Direct bent u verzekerd van een hoogwaardig document om de privacyregels optimaal na te leven. Zo ontwikkelt Privacy Direct een plan van aanpak en stappenplan, zodat u de privacyregels optimaal kunt naleven.

Door de privacyrisico’s blijvend te monitoren, geeft Privacy Direct u de juiste handvatten om de kansen en risico’s tijdig te identificeren.

Kunnen wij u helpen?

Wilt u meer weten over de ondersteuning door Privacy Direct bij de privacy nulmeting en monitoring? Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven