Wat is de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Deze verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing. Maar wat is de AVG? En wat houdt deze verordening in?

Wat is de AVG? De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan versnippering en dure administratieve rompslomp.

Wat heeft de AVG veranderd?

De invoering van de AVG brengt enkele veranderingen voor bedrijven en organisaties met zich mee.

Het gaat om:

  • de versterking en uitbreiding van privacyrechten voor de betrokkenen;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Hierbij kunnen we denken aan de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

De komende tijd leggen wij uit wat u zoal kunt doen om op een praktische en pragmatische wijze aan de privacyregels te voldoen, hiermee kunt u optimaal van start met de inrichting van uw privacy management. Dit bespaart u veel onzekerheden, zo kunt u zorgeloos verder met uw dagelijks werk.

Hulp nodig bij privacy?

Wij kunnen ons voorstellen dat de privacyregels onduidelijk zijn. Geen probleem, wij zijn er voor u! Heeft u een vraag of komt u niet uit? Neem gerust contact met ons op, zodat wij u tijdig kunnen helpen. Wij helpen u graag praktisch en pragmatisch en in begrijpelijke taal. Zoo weet u zeker wat de privacyregels voor u betekenen.

Scroll naar boven