Compliance cursus

Bent u een Wwft-plichtige instelling? Dan dienen uw medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers bekend te zijn met de bepalingen van de Wwft. Dit is opgenomen in artikel 35 van de Wwft. Uw medewerkers eb dagelijkse beleidsbepalers moeten periodieke trainingen op het gebied van de Wwft volgen.

Wat is het belang van een Wwft cursus?

Een Wwft-cursus is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele wet- en regelgeving ten aanzien van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wetgeving verandert voortdurend en de inspanning die van u en uw organisatie verwacht worden, verandert daarmee ook. Met een Wwft-opleiding houdt u uw kennis op het gebied van Wwft actueel.

Het doel van een Wwft-cursus is dat medewerkers voldoende in staat zijn om verdachte, ongebruikelijke transacties te herkennen en de juiste acties te ondernemen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Ook moeten zij in staat zijn een cliëntenonderzoek goed en volledig te kunnen uitvoeren. Zowel bij het accepteren van de klant (onboarding) als gedurende de relatie met een klant (periodieke of incident gedreven toetsing). Hoewel de basis van de Wwft voor alle organisaties dezelfde is, raden wij aan om bij een Wwft-opleiding aan te sluiten op het dor u geformuleerde risicobeleid en de toepasselijke risicoklasse. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw medewerkers weloverwogen beslissingen nemen bij naleving van de verplichtingen uit de Wwft en aanverwante regelgeving.

Wwft cursus: voor wie?

Een Wwft-opleiding is verplicht voor medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij Customer Due Dilligence (CDD)- activiteiten. Daarnaast moeten dagelijkse beleidsbepalers voldoende getraind worden en periodiek Wwft-opleiding te volgen. Het gaat om:

  1. Medewerkers (en hun leidinggevende) die betrokken zijn bij de beoordeling van de integriteit van bestaande klanten en van nieuwe klanten.
  2. Medewerkers (en hun leidinggevenden) die betrokken zijn bij de verwerking en/of beoordeling van transacties voor cliënten. Daarmee zijn veelal alle medewerkers met klantcontact in scope te brengen.
  3. Dagelijkse beleidsbepalers in hun rol als eindverantwoordelijken voor de naleving van van de wettelijke bepalingen vanuit de Wwft.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven