Compliance officer

De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) moet voorkomen dat mensen en bedrijven zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten.

De vierde anti-witwasrichtlijn is in 2018 geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De Wwft is risicogebaseerd. Dit betekent dat instellingen die onder de Wwft vallen, verplicht zijn een risicobeoordeling op te stellen van hun risico’s. op witwassen en terrorismefinanciering. Tevens is de definitie van PEP en POP verduidelijkt en uitgebreid. Ook gelden specifieke eisen voor het Wwft-beleid van een instelling.

Wwft en compliance functie

Op grond van de Wwft kan uw organisatie verplicht zijn om een. onafhankelijke compliance functie in het leven te roepen. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten van uw organisatie. Als het voor uw organisatie, bijvoorbeeld vanwege de omvang van de organisatie of de aard van de activiteiten, niet aantrekkelijk is om een onafhankelijke compliance functie in te richten, kunt u ervoor kiezen om de compliance functie uit te besteden. Privacy Direct helpt organisaties met een externe compliance officer. Deze service noemen wij Compliance Officer as a Service.

De Compliance Officer van Privacy Direct kan uw organisatie ook ondersteunen bij de toetsing en het up-to-date houden van de risicobeoordeling en het CDD-beleid.

De voordelen van Compliance Officer as a Service van Privacy Direct

Onze compliance specialisten vullen de functie van compliance officer onafhankelijk in. Omdat iedere organisatie anders is, houden wij rekening met de omvang van de organisatie, de aard van de activiteiten en de eventueel reeds genomen maatregelen in het kader van de Wwft.

Dit kunt u verwachten van een externe compliance officer van Privacy Direct

De externe compliance officers van Privacy Direct doen onder andere het volgende:

  • Monitoren van de beheersing van compliance risico’s en de naleving van de verplichtingen.
  • Proactief informeren over ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de impact ervan op uw organisatie en de te nemen maatregelen;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over de beheersing van compliance risico’s, implementatie van wet- en regelgeving en communicatie met toezichthouders;
  • Periodiek rapporteren aan de directie.

Interim Compliance Officer

Heeft u de functie van compliance officer reeds vervuld maar heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Ook dan kunt u ons inschakelen voor:

  • het vervangen van de compliance officer die tijdelijk met verlof gaat;
  • de invulling van een compliance functie op interim basis uitbesteden;
  • als interim manager aansturen van een compliance afdeling.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven