Risicobeleid

Wwft-plichtige organisaties, zoals makelaars, advocaten en notarissen zijn vanuit de Wwft verplicht op een beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. De toezichthouder beoordeelt of uw kantoor de risico’s op witwassen ten terrorismefinanciering voldoende in kaar heeft gebracht en uw kantoor het beleid en de procedures om deze risico’s te beheersen adequaat heeft ingericht. Met een vooraf vastgesteld risicobeleid bent u goed voorbereid.

Voor makelaars bijvoorbeeld geldt dat u bij de acceptatie van een aan- of verkoopopdracht allereerst cliëntenonderzoek in moet stellen, voordat u met de dienstverlening mag starten. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor advocaten en notarissen. De uitkomst van het cliëntenonderzoek kan aanleiding zijn dat er sprake is van een onacceptabel risico, waardoor u de dienstverlening niet mag uitvoeren en de zakelijke relatie niet mag aangaan, dan wel moet beëindigen.

Een cliëntonderzoek kan wijzen op middel, hoog of onacceptabel risico. Het is bij middel en hoog risico vaak een combinatie van feiten en omstandigheden die daartoe aanleiding geven. In dat geval ontstaat ook al snel de meldplicht, net als bij een onacceptabel risico. Het gaat bij de Wwft immers om ongebruikelijke transacties en niet om verdachte transacties.

Vanuit Privacy Direct kunnen wij u ondersteunen bij het vormgeven van uw risicobeleid en risicomanagement. Hiermee weet u als Wwft-plichtige organisatie welke maatregelen uw kantoor dient te treffen om optimaal aan de Wwft te voldoen en een gedegen beleid hiervoor in te richten. Het opstellen van het risicobeleid en het inrichten van risicomanagement leveren wij als maatwerk. Hierbij houden wij rekening met de factoren als uw kantorprofiel, de omvang van de organisatie, de diensten die u levert en het klantbeeld.

Bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven