SOCIAL MEDIA EN SOLLICITANTEN: ZO HANDELT U CONFORM DE AVG

Inleiding

Stel: u bent op zoek naar een nieuwe collega en zet hiervoor een vacature online. Hierop krijgt u diverse reacties van verschillende kandidaten. Hoe gaat u om met de persoonsgegevens van kandidaten? Mag u zomaar de social media accounts van de kandidaat screenen? Als u dat doet, schendt u dan de privacy van deze kandidaat? Hoe om te gaan met persoonsgegevens van kandidaten? Wat kunnen de gevolgen zijn als u de AVG overtreedt? Dit wordt in dit artikel behandeld.

Social media en privacy

Een van de terugkomende vragen luidt: hoe om te gaan met de persoonsgegevens van kandidaten? Mag ik zomaar de social media account van de kandidaten screenen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2017 de werkgevers hierover gewaarschuwd. Zo mogen werkgevers de social media accounts van sollicitanten in beginsel niet screenen. Dit staat in Opinion WP29 Dataprocessing at Work.  WP29 is de koepel van de Europese privacytoezichthouders, zij zijn verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep.

Richtlijn voor online screening

Als werkgever denkt u waarschijnlijk dat publieke gegevens en profielen op social media \’gewoon\’ openbaar zijn. Dit klopt toch niet. De Artikel 29-werkgroep is van mening dat, de social media accounts en profielen van sollicitanten niet zomaar kunnen worden geraadpleegd door (potentiële) werkgevers. De werkgevers heeft een juridische grondslag nodig voor het raadplegen van social media accounts en deze persoonsgegevens te verwerken.

Enkele richtlijnen hierbij zijn:

  • Het online verzamelen van informatie over kandidaten moet noodzakelijk en relevant zijn.
  • Werkgevers moeten vooraf melden als zij het gedrag van sollicitanten op social media toch willen controleren.
  • Werkgever kan zich niet beroepen op \’toestemming\’ van de kandidaat, bijvoorbeeld door \’vrienden\’ op Facebook of LinkedIn te worden tijdens de sollicitatieproces. Al lijkt dit op vrijwillige toestemming (zoals opgenomen in de AVG red.) van de kandidaat, dat is het toch niet.
  • Indien de kandidaat niet wordt aangenomen, dient de werkgever alle gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld te verwijderen conform de NVP sollicitatiecode.
Scroll naar boven