Customer Due Diligence (CDD) Analist Support voor 1 jaar

Organisaties dienen de identiteit van hun klanten en de activiteiten adequaat vast te leggen in een administratie. Zij dienen organisatorische maatregelen te treffen om blijvend – op de achtergrond- de activiteiten van hun klanten te kunnen monitoren om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daarbij speelt Customer Due Diligence (CDD) analist een een belangrijke rol. De deelnemers van deze cursus weet welke generieke en sectorspecifieke regels er zijn op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. Ook weet de cursist wat de functie van CDD Analist inhoudt en welke taken en werkzaamheden hierbij horen. Deze Customer Due Diligence (CDD) Analist support voor 1 jaar is de ideale basis voor het verder ontwikkelen van kennis- en persoonlijke vaardigheden van CDD Analisten.

In deze module wordt van de cursist verwacht dat hij/zij veel zelf uitprobeert, vaardigheden ontwikkelt en bij de docenten van Privacy Direct Academy aanklopt als hij/zij even vastloopt. Gedurende deze cursus verwachten wij een actieve houding van de cursist.

Tijdens de cursus Customer Due Diligence (CDD) Analist support gedurende 1 jaar worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Hoe voer ik klantonderzoeken uit?
 • Welke regels op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding zijn van toepassing?
 • Hoe bepaal ik risicoprofielen?
 • Is mijn organisatie verplicht tot het aanstellen van een Compliance Officer? Wat zijn de aandachtspunten?
 • Hoe rapporteer ik mijn bevindingen aan de directie en/of externe toezichthouder in mijn branche?
 • Scholingstraject categorie A (minimale studiebelasting 6 uur).
 • De cursist krijgt een intensieve begeleiding vanuit Privacy Direct Academy. Deze cursus wordt aangeboden in een online leeromgeving, waarin de cursist de benodigde theorie tot zich kan nemen. In deze online omgeving kan de cursist tevens vragen aan de Privacy Direct Academy stellen. Tevens is er de mogelijkheid om in tweewekelijkse bijeenkomsten en webinars vragen aan de docenten van Privacy Direct Academy te stellen. Indien en voor zover corona het toelaat, kan er in de toekomst op locatie ondersteuning worden geboden aan de cursist.
 • Cursus te volgen vanaf 1 november 2020.
 • Studieduur 52 weken.
 • Studiebelasting 150 uur.
 • Na afronding van deze cursus, kan de cursist volwaardig, zelfstandig opereren als Customer Due Diligence Analist en de daarbij behorende taken en werkzaamheden ‘conform het boekje’ toepassen binnen de organisatie.
 • De cursist sluit de cursus af met een bewijs van deelname/afronding.
 • De cursus is interessant voor voornamelijk (toekomstige) CDD Analisten die werkzaam zijn bij Wwft-plichtige instellingen, zoals makelaarsadvocatenkantoren, financiële instellingen. Tevens geschikt voor grotere MKB-bedrijven waarbinnen compliance en Wwft een belangrijke rol spelen.
 • Gratis te volgen met een NL Leert door met inzet van scholing-subsidie.

Aanmelden kan via

meld je aan voor Privacy Direct Academy

Heb je training nodig om compliant te zijn met privacy gerelateerde zaken? Klik de knop hieronder om je aan te melden voor Privacy Direct Academy.

Scroll naar boven