Espria sleept Drentse gemeenten voor rechter om overtreding AVG

Zorginstelling lijnrecht tegenover gemeenten

Zorginstelling Espria – eigenaar van GGZ Drenthe, Icare en De Trans- heeft vijf Drentse gemeenten voor de rechter gesleept wegens het schenden van de privacy van zorgmedewerkers. Het zou gaan om privacyschendingen tijdens een aanbesteding van de WMO en Jeugdwet

De vijf gemeenten eisen van de zorginstellingen dat ze een lijst overhandigen van alle professionals. Ze moeten per persoon melden welke registraties (zoals BIG, SKJ, NVO en NIP) ze hebben. Bovendien willen de gemeenten van iedereen een VOG. Zo niet, dan komen deze instellingen niet in aanmerking voor de gunning.

Overtreding privacyregels

Zo menen de zorginstellingen dat de eis een overtreding van de AVG is. Zij menen dat het niet voldoet “aan het beginsel van doelbinding en minimale gegevensverwerking”. Daarbij wijzen de zij op jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Bovendien vragen ze zich af hoe de gemeenten deze privacygevoelige informatie van hun personeel beheren.

Buitenproportioneel

Volgens de zorginstellingen is de eis “buitenproportioneel”. Zo kost het aanleveren van deze gegevens veel tijd, lieten ze weten tegen de rechter in Assen. Zo hebben Icare, GGZ Drenthe en de Trans duizenden medewerkers. Bovendien mogen werknemers toestemming weigeren.

Niet voor het eerst

Eerder hebben deze zorginstellingen de vijf gemeenten aangeboden de gegevens anoniem te geven. Na een uitvoerige uitleg, met tevens het aanbod om steekproeven toe te staan, gaven de gemeenten in één zin als antwoord: “Nee, hiertoe zijn we niet bereid.”

Gerechtvaardigd belang

Zo geven de gemeenten tegenover de rechter aan dat ze “een gerechtvaardigd belang” hebben voor het opvragen van personeelsgegevens. “We vinden het van cruciaal belang dat de (soms kwetsbare) inwoners van de gemeenten zorg krijgen geleverd door geschikte medewerkers. Dit willen we ook controleren.\”

Dit standpunt wordt door de ggz-instellingen betwist. De ggz-instellingen wijzen er op dat de IGJ toezicht houdt op de kwaliteit van de zorg.  

De rechtbank doet volgende week vrijdag uitspraak.

Scroll naar boven