Privacy Direct - Jouw Privacy, direct georganiseerd

Wat zijn persoonsgegevens?

In de AVG zien wij de volgende definitie van persoonsgegevens:

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) roept de vraag op welke gegevens nu wel en niet onder deze wetgeving vallen. De regels en verplichtingen van de AVG zijn van toepassing op alle informatie over \”een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.\” Maar, wat zijn persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens onder de AVG?

\”Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (\”de betrokkene\”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.\”

Dit betekent dat alle informatie die direct te maken heeft met een individu, een persoonsgegeven is. Het gaat om gegevens zoals iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum. Ook klantnummers, salarisstrookjes, foto\’s, zakelijke telefoonnummers, vingerafdrukken, dna-gegevens en e-mailadressen zijn persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn wettelijk extra beschermd.

Daarnaast zijn er gegevens zoals het kenteken, de gegevens uit het kadaster of de gegevens van een laptop of mobiele telefoon. Hierbij kunt u denken aan het registratienummer (IMEI-nummer) of MAC nummer. Ook deze gegevens worden als persoonsgegevens aangemerkt. Hiervoor is dan essentieel dat deze gegevens te herleiden zijn naar een natuurlijke persoon.

Hoe weet ik of iets een persoonsgegeven is?

Om te bepalen of iets een persoonsgegeven is, kijkt u niet alleen naar het gegeven zodanig. Een persoonsgegeven kan op verschillende wijzen ontstaan, bijvoorbeeld door de koppeling tussen verschillende bronnen. Zo is het kenteken van een auto als zodanig niet een persoonsgegeven. Dit wordt anders als een organisatie toegang heeft tot de database van het RDW. Dan is het kenteken te koppelen aan een persoon, daarmee is de informatie voor de betreffende organisatie een persoonsgegeven. Dit geldt ook voor IP-adressen en locatiegegevens van mobiele telefoons. Ook bij het gebruik van big data kan sprake zijn van persoonsgegevens. Door verschillende data te koppelen kan informatie direct of indirect herleidbaar worden tot een individu.

Er zijn heel veel soorten persoonsgegevens. Volgens de AVG moet het om informatie over een natuurlijk persoon gaan. Gegevens over organisaties, zoals rechtspersonen, stichtingen en verenigingen, zijn geen persoonsgegevens. De informatie over de bij deze organisatie betrokken personen, zoals medewerkers of bestuurders, wordt wel gezien als persoonsgegevens.

Scroll naar boven