Intensieve training privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Functionarissen voor de Gegevensbescherming

Je hebt de ambitie om de functie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) te vervullen? Maar je weet nog niet hoe de functie in te vullen bij je huidige of toekomstige werkgever? Dan is deze Intensieve training privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) wellicht interessant voor jou.

De belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in deze intensieve training privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Functionarissen voor de Gegevensbescherming zijn:

Mag je binnen de muren van de instelling – zoals bv. in het klaslokaal of bij zorgverlening – wel of geen foto’s en video’s maken van leerlingen of cliënten? Waarop moet je letten als er binnen jouw organisatie apps worden gebruikt? Hoe moet je omgaan met persoonsgegevens van kwetsbare cliënten en leerlingen? In hoeverre is het toegestaan om de gegevens met andere te delen buiten de organisatie? Hoe houd je intern effectief toezicht op de naleving van de strenge privacyregels? Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden als FG? Hoe communiceer je met interne en externe partijen over de privacyrechten van de betrokkenen en de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen? De doelgroep is mensen die als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij een onderwijs-, zorg- of andere semipublieke instelling aan de slag willen gaan. Deze cursus is tevens geschikt voor vrijwillig aangestelde c.q. aan te stellen FG’s bij online marketingbureaus, dataleveranciers of instellingen waar grootschalige gegevensverwerking plaatsvindt.

  • Scholingstraject categorie B (minimale studiebelasting 16 uur)
  • De cursist volgt deze cursus in een online leeromgeving. Zo leert de cursist de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regelgeving voor de sector waarin hij/zij werkzaam is of wil werken als Functionaris voor de Gegevensbescherming. De cursist krijgt diepgaande kennis van en praktijkvoorbeelden over wat er goed gaat en beter kan gaan in de sector ten aanzien van naleving van de privacyregels. Aan den hand van voorbeelden en rechtspraak krijgt de cursist de theorie en praktijk gecombineerd aangeboden. De cursist heeft de mogelijkheid om vragen aan de medewerkers van Privacy Direct Academy te stellen. Dit kan zowel in de digitale omgeving als per e-mail. Dit kan eventueel ook tijdens MSTeams of Zoom-sessies indien en voor zover fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Iedere cursist krijgt de mogelijkheid om d.m.v. quizvragen zijn/haar kennis van de materie te bewijzen. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname, welk bewijs aan de cursist wordt verstrekt bij volle inzet.
  • Cursus te volgen vanaf 1 november 2020.
  • Studieduur 16 weken.
  • Studiebelasting 60 uur.
  • Met deze cursus krijgt de cursist, naast de elementaire bouwstenen van de privacywetgeving, een intensieve begeleiding en uitgebreide diepgaande kennis van de algemene privacyregels aangevuld met sectorspecifieke privacyregels aangeboden. Na afronding van deze cursus – eventueel in combinatie met aanvullende croesussen – is de cursist in staat om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan de slag te gaan.
  • De cursist ontvangt een bewijs van deelname.
  • Deze cursus is interessant voor mensen voornamelijk in de Gezondheidszorg (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg of het Onderwijs (Voortgezet Onderwijs (VO) of Primair Onderwijs (PO). Tevens geschikt voor (aankomende) functionarissen voor de gegevensbescherming (FG) in technische sectoren, zoals softwareontwikkelaars, marketingbureaus of in installatietechniek.
  • Gratis te volgen met een NL Leert door met inzet van scholing-subsidie.

Aanmelden kan via

meld je aan voor Privacy Direct Academy

Heb je training nodig om compliant te zijn met privacy gerelateerde zaken? Klik de knop hieronder om je aan te melden voor Privacy Direct Academy.

Scroll naar boven