Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) Support half jaar

Gefeliciteerd! Je bent door jouw werkgever benoemd tot Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). Echter, je weet niet wat er allemaal bij komt kijken, wat te doen als FG/DPO? De cursus Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG / Data Protection Officer Support vormt de ideale basis voor ambitieuze FG/DPO.

De cursus Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG / Data Protection Officer Support behandelt de volgende onderwerpen:

Hoe moet je conform de privacyregels invulling geven aan de functie van FG/DPO? Hoe houd je intern toezicht op de privacyregels? Wat mag of moet je ondernemen om effectief toezicht te houden? Hoe organiseer je de interne en externe activiteiten? Wat mag je wel en niet doen als FG/DPO? Gedurende een jaar wordt de cursist begeleid tijdens zijn/haar FG-functie. Zo weet de FG/DPO, mede aan de hand van de beschikbare modules en kennisbank op de website van Privacy Direct Academy, wat de spelregels zijn voor de uitoefening van de FG-taken. Kortom: de deelnemer is in staat om optimaal en conform de toepasselijke privacyregels de FG-functie te vervullen.

  • Scholingstraject categorie A (minimale studiebelasting 6 uur).
  • De cursist krijgt intensieve begeleiding gedurende de periode van 6,5 maanden of 1 jaar (zie hieronder aantal prijzen). De cursist heeft zowel online toegang tot de leeromgeving als (waar mogelijk) fysiek begeleidingsmogelijkheid, die worden aangeboden door de Privacy Direct Academy om ondersteund te worden. Ook wordt de cursist normaliter op locatie van de cursist getraind aan de hand van casussen en feedback. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen, verwachten wij tot medio 2022 de ondersteuning en leeractiviteiten digitaal aan te bieden.
  • Cursus te volgen vanaf 1 november 2020.
  • Studieduur 28 weken.
  • Studiebelasting 146 uur.
  • Na afronding van deze cursus is de cursist in staat om als volwaardige Functionaris voor de Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) te opereren. Zo kan hij/zij de privacyregels duidelijk communiceren richting zowel de directie als collega’s op de werkvloer. Daarnaast is de cursist in staat om effectief toezicht te houden en als vraagbaak voor de interne collega’s te opereren.
  • De cursist sluit de cursus af met een bewijs van deelname/afronding.
  • Deze cursus is interessant voor mensen voornamelijk in de Gezondheidszorg (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg of het Onderwijs (Voortgezet Onderwijs (VO) of Primair Onderwijs (PO). Tevens geschikt (aankomende) Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG)/ Data Protection Officers (DPO) in technische sectoren, zoals softwareontwikkelaars, marketingbureaus of in installatietechniek.
  • Gratis te volgen met een NL Leert door met inzet van scholing-subsidie.

Aanmelden kan via

meld je aan voor Privacy Direct Academy

Heb je training nodig om compliant te zijn met privacy gerelateerde zaken? Klik de knop hieronder om je aan te melden voor Privacy Direct Academy.

Scroll naar boven