Basistraining AVG voor privacy officers (in spe)

Je hebt de ambitie om de functie van privacy officer te vervullen? Of je hebt de functie toegewezen gekregen, maar weet nog niet zo goed hoe deze functie zo goed mogelijk in te vullen binnen de organisatie? Dan is deze basistraining de ideale start van de fundering van jouw functie als privacy officer. Mag je binnen jouw organisatie – zoals bijvoorbeeld in klaslokaal of bij zorgverlening – wel of geen foto’s en video’s maken van leerlingen of cliënten? Waarop moet je letten als je een app wilt gebruiken voor een onderwijs of zorgverlening? Hoe moet je omgaan met persoonsgegevens van kwetsbare cliënten? In hoeverre is het toegestaan om de gegevens met andere te delen buiten de organisatie? De doelgroep is mensen die als privacy officer of IBP-verantwoordelijke aan de slag willen gaan bij onderwijs- en zorginstellingen.

 • Scholingstraject categorie B (minimale studiebelasting 16 uur)
 • De cursist volgt deze cursus in een online leeromgeving. Zo leert de cursist de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regelgeving voor de sector waarin hij/zij werkzaam is of wil werken als privacy officer. De cursist heeft de mogelijkheid om vragen aan de medewerkers van Privacy Direct Academy te stellen. Dit kan zowel in de digitale omgeving als per e-mail. Iedere cursist krijgt de mogelijkheid om d.m.v. quizvragen zijn/haar kennis van de materie te bewijzen. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname, welk bewijs aan de cursist wordt verstrekt bij volle inzet.
 • Cursus te volgen vanaf 1 november 2020
 • Studieduur 12 weken
 • Studiebelasting 48 uur
 • Met deze cursus krijgt de cursist de elementaire bouwstenen van de privacywetgeving aangeboden. Na afronding van deze cursus – eventueel in combinatie met aanvullende croesussen – is de cursist in staat om als Privacy Officer aan de slag te gaan bij een organisatie waar de functie van privacy officer gangbaar is.
 • Geschikt voor deelnemers met een Mbo-niveau 4 of hoger
 • Geen juridische voorkennis nodig. Affiniteit met Europese privacy wetgeving en aanvullende sectorale privacyregels zijn aanbevolen.
 • De cursist ontvangt een bewijs van deelname.
 • Deze cursus is interessant voor mensen voornamelijk in de Gezondheidszorg (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg of het Onderwijs (Voortgezet Onderwijs (VO) of Primair Onderwijs (PO). Tevens geschikt voor privacy officers in technische sectoren, zoals softwareontwikkelaars, marketingbureaus of in installatietechniek.
 • Gratis te volgen met een NL Leert door met inzet van scholing-subsidie.

Aanmelden kan via

meld je aan voor Privacy Direct Academy

Heb je training nodig om compliant te zijn met privacy gerelateerde zaken? Klik de knop hieronder om je aan te melden voor Privacy Direct Academy.

Scroll naar boven