Handleiding Wwft

Weten met wie u zaken doet en een gedegen klantonderzoek uitvoeren om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Als Wwft-plichtige organisatie ontkomt u er niet aan om uw organisatie zo in te richten, dat u  aantoonbaar werk maakt van de Wwft. Met onze Wwft-handleiding bent u klaar voor de Wwft.

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. De Wwft vraagt u om een gedegen onderzoek te doen naar degene met wie u zakendoet: het cliëntenonderzoek. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn, naast het cliëntenonderzoek, het bezitten van een geschreven beleid met risicobeoordeling, de meldingsplicht en de bewaarplicht.

In de dagelijkse praktijk vinden de meeste organisaties het lastig om blijvend optimaal de regels uit de Wwft na te leven. De kans is groot dat dit ook voor uw organisatie geldt. Geen zorgen! Wij kunnen u ondersteunen bij het voldoen aan de Wwft-verplichtingen.

Men onze kennis van Wwft-regelgeving in advocatuur, notariaat en makelaars, kunnen voor uw organisatie de Wwft-handleiding opstellen. Hiermee krijgt u de benodigde handvatten om grip te krijgen op de materie van de Wwft.  Dit kunt u gebruiken als basis voor cliëntonderzoek, onderzoek naar de UBO/PEP en het risicobeleid voor de mate van intensiviteit c.q. diepgang van het te voeren onderzoek op basis van vooraf bepaalde risicofactoren.

Een Wwft-handleiding stellen wij op maat op voor uw kantoor, aan de hand van uw kantoorprofiel, de uitgevoerde activiteiten, uw doelgroep en de bij de activiteiten betrokken risico’s.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven