ISO 9001

ISO 9001 wereldwijd waarschijnlijk de meest gebruikte ISO-norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO 9001 geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem zou moeten voldoen. De ISO 9001-norm helt uw organisatie om kritische bedrijfsprocessen te beheersen en waar nodig te verbeteren.

De toegevoegde waarde van ISO 9001 voor uw organisatie

Kwaliteitsmanagement is van belang voor de gehele organisatie en dat is terug te zien in alle lagen en onderdelen van de organisatie die te werk gaat conform de ISO 9001. Deze norm zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de wensen, eisen en behoeften van klanten en andere stakeholders op het gebied van kwaliteit. Ook de inbedding van toepasselijke wet- en regelgeving speelt een rol bij het inrichten van uw bedrijfsprocessen conform de ISO 9001-norm. Een ISO 9001-certificaat wordt door een onafhankelijk, daartoe bevoegde instelling afgegeven. Met het ISO 9001-certificaat kan uw organisatie laten zien aan de eisen van ISO 9001-norm te voldoen. Omdat het behalen en behouden van ISO 9001-certificaat veel inspanning en interne capaciteit vergt, verhoogt de aanwezigheid van het ISO 9001-certificaat de betrouwbaarheid van uw dienst of product.

Onze werkwijze

Is uw organisatie nog niet in het bezit van het ISO 9001-certificaat? Dan hanteren wij het volgende stappenplan:

  1. Start: nulmeting, waarmee wij inzicht krijgen in verwachte tijdsbesteding, taakverdeling, rollen en kosten.
  2. Inrichten managementsysteem: een praktisch, werkbaar Informatie Management en Management Systeem (ISMS) conform de ISO 9001-norm en de behoeften van uw organisatie.
  3. Interne audit: toetsing van het managementsysteem aan de ISO 9001-norm, toepasselijke wet- en regelgeving en de interne procedures.
  4. Directiebeoordeling: beoordeling van effectiviteit van het managementsysteem door de directie of het management.
  5. Begeleiding bij certificering: Begeleiding bij de externe audit door een certificerende instelling (PrivacyDirect is niet erkend als certificerende instelling en is zodoende niet bevoegd om zelfstandig ISO-certificaten af te geven).
  6. Onderhoud: periodiek bijhouden en -werken van het managementsysteem, zodat uw organisatie blijft voldoen aan de ISO 9001-norm, maar ook de toepasselijke wet- en regelgeving.

PrivacyDirect begeleidt opdrachtgevers in uiteenlopende branches, van de gezondheidszorg tot IT en marketingbureaus bij het behalen en behouden van hun certificaat. Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie, kunnen wij tevens optreden als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) of als Kwaliteitsmanager. In veel gevallen ondersteunen wij onder opdrachtgevers ook na het certificeringstraject, zodat zij blijvend voldoen aan de ISO-normen en de toepasselijke wet- en regelgeving. Met onze dienstverlening voegen wij graag waarde toe aan uw organisatie, zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken zonder omkijken naar beleid.

Kunnen wij ook uw organisatie helpen?

Mogelijk kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het behalen of behouden van het ISO 9001-certificaat. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven