CAMERATOEZICHT OP SCHOOL

Welke regels gelden er voor het plaatsen van camera\’s op scholen?

Steeds meer scholen zetten camera\’s in. Dit doen zij bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan of de veiligheid op het schoolplein te bevorderen. De inbreuk op de privacy van leerlingen, docenten of bezoekers/ouders is groot. De inzet van de camera\’s betekent ook verwerken van persoonsgegevens van de betrokkenen. Scholen mogen daarom niet zomaar camera\’s plaatsen, zij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een ander doel is een adequate bescherming van persoonsgegevens. Het overtreden van de privacyregels kan leiden tot hoge boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder voor de naleving van de privacyregels.

Hieronder enkele voorwaarden voor het plaatsen van camera\’s op school:

Gerechtvaardigd belang

Wilt u als school camera\’s plaatsen, dan dient u een gerechtvaardigd belang te hebben voor het cameratoezicht. Hierbij kunt u denken aan het voorkomen van diefstal binnen de school of het beschermen van (de veiligheid van) leerlingen, docenten of bezoekers/ouders.

Cameratoezicht noodzakelijk

Daarnaast moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Dit komt erop neer dat de school het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene? Dat moet u als bestuurder van de school eerst te onderzoeken.

Afstemming met (interne) betrokkenen en privacytoets

Het cameratoezicht mag niet op zichzelf staan; het moet onderdeel zijn van een geheel van maatregelen. Zo dient de school eerst een privacytoetst uit te voeren. In dit kader dient het bestuur van de school de belangen van de leerlingen, docenten en bezoekers/ouders af te wegen tegen eigen belang. De school dient een onnodige inbreuk op de privacy van de betrokkenen te voorkomen.

Daarnaast moet de school de plannen voor te leggen aan de medezeggenschapsraad. De plannen kunnen het beste worden opgenomen in een protocol cameratoezicht.

DPIA uitvoeren

Gaat het om cameratoezicht met een systematisch en/of grootschalig cameratoezicht? Dan moet u een Data Protection Impact Assessment (DPIA), (in het Nederlands gegevensbeschermingseffectberoordeling) uitvoeren. Een DPIA voert u uit als u bijvoorbeeld structureel en/of op meerdere plaatsen cameratoezicht inzet.

Scroll naar boven